• 756 Ontvangen korting voor contante betaling
Journaalposten:

756 Ontvangen korting voor contante betaling

14 mei 2018

Indien kortingen een financieel karakter hebben, moeten ze als financiële resultaten worden behandeld.
Kortingen hebben een financieel karakter, indien het bedrag van de korting, rekening gehouden met de contractuele of gebruikelijke betalingstermijnen, bij benadering overeenstemt met een interest aan normale marktvoorwaarden.
Kortingen bij contante betalingen van aankoopfacturen zijn financiële opbrengsten en worden geboekt op het credit van 756 Diverse financiële opbrengsten.
Hebben de ontvangen kortingen daarentegen een zuiver commercieel karakter, dan zijn ze aan te rekenen op de aankopen.
Voor deze boeking zie 608 Ontvangen commerciële korting.

Gegevens :

Aankoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 25.000 EUR.
Bekomen korting bij contante betaling : 2 % of 50 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 50 EUR = 2.450 EUR.
Btw 21 % op 2.450 EUR = 514,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.500 EUR + 514,50 EUR = 3.014,50 EUR.
Te betalen bij niet-contante betaling : 3.014,50 EUR.
Te betalen bij contante betaling : 3.014,50 EUR - 50 EUR = 2.964,50 EUR.

Journaalposten

Journaalpost voor het boeken van de inkomende factuur :

D

60...

Aankopen

2.500

 

D

411

Terug te vorderen btw

514,50

 

C

440

Leveranciers

 

3.014,50

Journaalpost bij betaling ingeval niet contant betaald wordt :

D

440

Leveranciers

3.014,50

 

C

55

Kredietinstellingen

 

3.014,50

Journaalpost bij betaling ingeval contant betaald wordt :

D

440

Leveranciers

3.014,50

 

C

55

Kredietinstellingen

 

2.964,50

C

756

Bekomen betalingskortingen

 

50