• 750 Ontvangen dividenden (2)
Journaalposten:

750 Ontvangen dividenden (2)

14 mei 2018

Van de inning van de roerende voorheffing wordt volledig afgezien met betrekking tot inkomsten van aandelen die worden toegekend (zie rubriek 471 Dividenden over het boekjaar) :

Gegevens :

De vennootschap ontvangt een dividend van 25.000 EUR.
De vennootschap-schuldenares van de inkomsten heeft geen roerende voorheffing ingehouden.

Journaalpost :

D

55

Kredietinstellingen

25.000

 

C

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

 

25.000