• 750 Ontvangen dividenden (2)
Journaalposten:

750 Ontvangen dividenden (2)

14 mei 2018

Van de inning van de roerende voorheffing wordt volledig afgezien met betrekking tot inkomsten van aandelen die worden toegekend :

  • door een Belgische dochteronderneming aan een moedermaatschappij van een andere Lid-staat van de Europese Unie
  • door een aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap aan een andere aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap,op voorwaarde dat de verkrijger, op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten, gedurende een ononderbroken periode van ten minste 1 jaar een deelneming behouden heeft van ten minste 25 % in het kapitaal van de vennootschap-schuldenares van de inkomsten.

Gegevens :

De vennootschap ontvangt een dividend van 25.000 EUR.
De vennootschap-schuldenares van de inkomsten heeft geen roerende voorheffing ingehouden.

Journaalpost :

D

55

Kredietinstellingen

25.000

 

C

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa

 

25.000