• 750 Ontvangen dividenden (1)
Journaalposten:

750 Ontvangen dividenden (1)

14 mei 2018

Gegevens :

De vennootschap ontvangt een netto-dividend van 18.750 EUR.
De vennootschap-schuldenares van de inkomsten heeft op het bruto-dividend 25 % roerende voorheffing ingehouden.

Journaalpost :

D

55

Kredietinstellingen

18.750

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

6.250

 

C

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa