• 6700 - 750/751 Roerende voorheffing (2)
Journaalposten:

6700 - 750/751 Roerende voorheffing (2)

14 mei 2018

Gegevens :

Per einde 200X bedraagt het gelopen gedeelte van een coupon die in het volgend boekjaar vervalt, bruto 3.000 EUR.
Roerende voorheffing = 3.000 EUR x 15 % = 450 EUR.
De verkregen opbrengsten per jaareinde bedragen dus 3.000 EUR - 450 EUR roerende voorheffing = 2.550 EUR.

Journaalposten

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

491

Verkregen opbrengsten

2.250

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

450

 

C

751

Opbrengsten uit vlottende activa

 

3.000

Journaalpost bij het begin van het boekjaar 200X+1 :

D

751

Opbrengsten uit vlottende activa

3.000

 

C

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

 

450

C

491

Verkregen opbrengsten

 

2.550

Journaalpost bij inning van de coupon in 200X+1 :

D

55

Kredietinstellingen

6.375

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

1.125

 

C

751

Opbrengsten uit vlottende activa

 

7.500