• 6700 - 750/751 Roerende voorheffing (2)
Journaalposten:

6700 - 750/751 Roerende voorheffing (2)

14 mei 2018

Gegevens :

Er wordt een brutodividend uitgekeerd van 10.000 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij verkrijging dividend :

D

55

Kredietinstellingen

7.000

 

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

3.000

 
C

750

Opbrengsten uit financiële vaste activa   10.000
Of

 

     

C

751

Opbrengsten uit vlottende activa

 

10.000