• 656 Toegestane korting voor contante betaling
Journaalposten:

656 Toegestane korting voor contante betaling

14 mei 2018

Indien kortingen een financieel karakter hebben, moeten ze als financiële resultaten worden behandeld. Kortingen hebben een financieel karakter, indien het bedrag van de korting, rekening gehouden met de contractuele of gebruikelijke betalingstermijnen, bij benadering overeenstemt met een interest aan normale marktvoorwaarden.
Kortingen voor contant op verkoopfacturen zijn financiële kosten en worden geboekt op het debet van 656 Diverse financiële kosten.
Hebben de toegestane kortingen daarentegen een zuiver commercieel karakter, dan zijn ze aan te rekenen op de omzet. Voor deze boeking zie 708 Toegestane commerciële korting.
Krachtens artikel 28, 1° van het btw-wetboek behoort de korting voor contante betaling niet tot de maatstaf van heffing. Deze regeling is toepasselijk om het even of de klant al dan niet van de verleende betalingskorting gebruik maakt.

Tip

Teneinde een vlotte overeenstemming tussen de geboekte omzet en de maatstaf van heffing volgens de btw-aangiftes te bekomen, kan met best twee verkooprekeningen gebruiken :
enerzijds een rekening 700..0 Verkopen (maatstaf van heffing), waarop het netto-bedrag van de verkopen na aftrek van de betalingskorting of m.a.w. de maatstaf van heffing voor de btw wordt geboekt, en
anderzijds een rekening 700..7 Verkopen (bedrag contante korting) waarop het bedrag van de betalingskorting wordt geboekt.
Enkel de rekening 700..0 Verkopen (maatstaf van heffing) komt in aanmerking bij de overeenstemming tussen geboekte omzet en omzet volgens de btw-aangiftes.

Gegevens :

Verkoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 2.500 EUR.
Toegestane korting bij contante betaling : 2 % of 50 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 50 EUR = 2.450 EUR.
Btw 21 % op 2.450 EUR = 514,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.500 EUR + 514,50 EUR = 3.014,50 EUR.
Te betalen bij niet-contante betaling : 3.014,50 EUR.
Te betalen bij contante betaling : 3.014,50 EUR - 50 EUR = 2.964,50 EUR.

Journaalposten

Journaalpost voor het boeken van de uitgaande factuur :

D

400

Handelsdebiteuren

3.014,50

 

C

700..0

Verkopen (maatstaf van heffing)

 

2.450

C

700..7

Verkopen (bedrag contante korting)

 

50

C

451

Verschuldigde btw

 

514,50

Journaalpost bij ontvangst van de betaling ingeval de koper niet contant betaalt :

D

55

Kredietinstellingen

3.014,50

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

3.014,50

Journaalpost bij ontvangst van de betaling ingeval de koper contant betaalt :

D

55

Kredietinstellingen

2.964,50

 

D

656

Toegestane betalingskortingen

50

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

3.014,50