• 655 Omrekeningsverschillen
Journaalposten:

655 Omrekeningsverschillen

15 mei 2018

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen geeft er de voorkeur aan dat omrekeningsverschillen per munt geglobaliseerd worden. Indien men voor een bepaalde munt een (geglobaliseerd) negatief omrekeningsverschil bekomt, dan wordt dit ten laste van het resultaat genomen (rekening ‘655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta’). In geval van een positief omrekeningsverschil, dan wordt dit via een overlopende rekening verwerkt (rekening ‘493 Over te dragen opbrengsten’). Het is uiteraard verboden de omrekeningverschillen die per munt werden berekend onderling te gaan compenseren. Bovendien worden bij het begin van het boekjaar alle inventarisboekingen inzake omrekeningsverschillen tegengeboekt.

De kenmerkende rekeningen van de methode die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen aanbeveelt zijn als volgt :

  • 496..Negatieve omrekeningsverschillen per munt
  • 497..Positieve omrekeningsverschillen per munt
  • 400../440..Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen/schulden.

Per munt zal men via de rekeningen 496/497 de vorderingen en schulden aanpassen aan de slotkoers.
Is 496 groter dan 497 dan heeft die munt per saldo een negatief omrekeningsverschil dat men afboekt naar 655 'Omrekeningsverschillen'.
Is 496 kleiner dan 497 dan heeft die munt per saldo een positief omrekeningsverschil dat men via de 493 'Over te dragen opbrengsten' afboekt.
Bij de heropening van het boekjaar worden alle vorderingen/schulden opnieuw omgezet in vreemde valuta van vóór de inventarisdatum.
In dit geval zal men respectievelijk de rekening 655 van het nieuwe boekjaar dienen te crediteren of zal de rekening 493 gesaldeerd worden.
Uitzondering : voor de liquide middelen en rekeningen-courant bij financiële instellingen worden zowel de negatieve als de positieve verschillen in resultaat genomen.

Gegevens :

Openstaande klanten in GBP op balansdatum voor 250.000 GBP, saldo volgens de boekhouding 262.500 EUR.
Openstaande handelsschulden in GBP op balansdatum voor 50.000 GBP, saldo volgens de boekhouding 52.500 EUR.
Openstaande handelsschulden in USD op balansdatum voor 100.000 USD, saldo volgens de boekhouding 86.760 EUR.
Koers op balansdatum : 1 GBP = 1,1 EUR en 1 USD = 0,9 EUR.

Positieve omrekeningsverschillen openstaande klanten in GBP : 
- 250.000 GBP tegen slotkoers van 1,1 EUR = 275.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 262.500 EUR,
- positieve omrekeningsverschillen : 275.000 EUR – 262.500 EUR = 12.500 EUR

Negatieve omrekeningsverschillen openstaande leveranciers in GBP : 
- 50.000 GBP tegen slotkoers van 1,1 EUR = 55.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 52.500 EUR,
- negatieve omrekeningsverschillen : 55.000 EUR - 52.500 EUR = 2.500 EUR

Per saldo heeft men in GBP een positief omrekeningsverschil van 12.500 EUR – 2.500 EUR = 10.000 EUR.

Negatieve omrekeningsverschillen openstaande leveranciers in USD : 
- 100.000 USD tegen slotkoers van 0,9 EUR = 90.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 86.760 EUR,
- negatieve omrekeningsverschillen = 90.000 EUR – 86.760 EUR = 3.240 EUR

Journaalposten

Journaalpost bij het inboeken van de positieve omrekeningsverschillen GBP :

D

400...

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen

12.500 EUR

 

C

497

Positieve omrekeningsverschillen GBP

 

12.500 EUR

Journaalpost bij het inboeken van de negatieve omrekeningsverschillen GBP :

D

496

Negatieve omrekeningsverschillen GBP

2.500 EUR

 

C

440..

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de schulden

 

2.500 EUR

Journaalpost voor de saldering van de omrekeningsverschillen GBP :

D

497

Positieve omrekeningsverschillen GBP

12.500 EUR

 

C

496

Negatieve omrekeningsverschillen GBP

 

2.500 EUR

C

493

Over te dragen opbrengsten

 

10.000 EUR

Journaalpost bij het inboeken van de negatieve omrekeningsverschillen USD :

D

496

Negatieve omrekeningsverschillen USD

3.240 EUR

 

C

440..

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de schulden

 

3.240 EUR

Journaalpost voor de saldering van de omrekeningsverschillen in USD :

D

655

Omrekeningsverschillen

3.240 EUR

 

C

496

Negatieve omrekeningsverschillen USD

 

3.240 EUR

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar (omrekeningsverschillen GBP) :

D

493

Over te dragen opbrengsten

10.000 EUR

 

D

440..

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de schulden

2.500 EUR

 

C

400...

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen

 

12.500 EUR

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar (omrekeningsverschillen USD) :

D

440..

Subrekening herberekening tegen de slotkoers van de schulden

3.240 EUR

 

C

655

Omrekeningsverschillen

 

3.240 EUR