• 654 Nadelige wisselresultaten
Journaalposten:

654 Nadelige wisselresultaten

16 mei 2018

Als gevolg van het wisselkoersverloop tussen de dag waarop de vordering of de schuld in deviezen, in de boekhouding wordt opgenomen  en de dag waarop de vordering of de schuld wordt betaald, ontstaat er een wisselresultaat.

Gegevens :

Een handelsschuld van 10.000 USD wordt ingeboekt (aankoopdagboek) tegen 9.000 EUR (1 USD = 0.9 EUR).
Bij betaling rekent de bank een wisselkoers van 1 USD = 1 EUR en trekt 10.000 USD x 1 EUR = 10.000 EUR van uw rekening (bankkosten buiten beschouwing gelaten).

Journaalposten

Journaalpost bij het inboeken van de aankoop :

D

60...

Aankopen

9.000

 

C

440

Leveranciers

 

9.000

Journaalpost bij betaling van de leverancier :

D

44

Leveranciers

9.000

 

D

654

Nadelige wisselresultaten

1.000

 

C

55

Kredietinstellingen

 

10.000