• 645 Vennootschapsbijdrage
Journaalposten:

645 Vennootschapsbijdrage

03 mei 2018

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, moeten zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen.

Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar van de vennootschap.

Voor de bijdrage 2018 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2016:

  • Balanstotaal 2016 < 681.343,33 EUR = 347,50 EUR vennootschapsbijdrage
  • Balanstotaal 2016 > 681.341,33 EUR = 868,00 EUR vennootschapsbijdrage

Gegevens :

De vennootschapsbijdrage van 868 EUR wordt betaald via de bank.

Journaalpost bij het inboeken van de betaling :

D

645

Vennootschapsbijdrage

868

 

C

55

Kredietinstellingen

 

868