• 608 Ontvangen commerciële korting
Journaalposten:

608 Ontvangen commerciële korting

03 mei 2018

Indien ontvangen kortingen een commercieel karakter hebben, moeten ze in mindering van de aankopen worden gebracht. Wanneer de commerciële kortingen van de aankopen worden afgetrokken of op de aankooprekening zelf worden gecrediteerd, dan worden de aankopen "netto" geboekt. Wanneer de commerciële kortingen op een afzonderlijke aankooprekening wordt gedebiteerd, dan worden de aankopen "bruto" geboekt. Deze laatste werkwijze bevorderd de controlemogelijkheden en een juistere beoordeling van de verhouding tussen kortingen en aankopen en van de brutomarge. Men gebruikt dan de rekening "608 Ontvangen kortingen".
Hebben de ontvangen kortingen daarentegen een financieel karakter, dan moeten ze als financiële resultaten worden behandeld. Voor deze boeking zie 756 Ontvangen korting voor contante betaling.

Gegevens:

Aankoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 2.500 EUR.
Ontvangen commerciële korting : 10 % of 250 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 250 EUR = 2.250 EUR.
Btw 21 % op 2.250 EUR = 472,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.250 EUR + 472,50 EUR = 2.722,50 EUR.
Journaalpost voor het boeken van de inkomende factuur :

Journaalpost:

D

60…

Aankopen

2.500

 

D

411

Terug te vorderen btw

472,50

 

C

44

Leveranciers

 

2.722,50

C

608

Ontvangen kortingen

 

250