• 50 - 1310 Inkoop van eigen aandelen
Journaalposten:

50 - 1310 Inkoop van eigen aandelen

24 april 2018

Bij inkoop van eigen aandelen moet een onbeschikbare reserve gevormd worden ter hoogte van de verkrijgingswaarde van de eigen ingekochte aandelen en die moet behouden blijven zolang de onderneming deze eigen aandelen als actief bezit (art. 623 Wetboek van Vennootschappen).

Deze reserve moet gevormd worden uit het netto-actief (art. 617 en 620 Wetboek van Vennootschappen). Het netto-actief dient niet te worden gecorrigeerd.

De ingekochte eigen aandelen worden beschouwd als een te gelde te maken actief, namelijk en geldbelegging. Zij worden genoteerd aan hun aanschaffingswaarde. De verwervingskosten mogen bij de aanschaffingsprijs geboekt worden of ten laste van het resultaat gebracht worden (art. 36 KB 30/01/2001). Er moeten waardeverminderingen geboekt worden wanneer de realisatiewaarde per inventarisdatum lager is dan de boekwaarde (art. 74 KB 30/01/2001).

Gegevens :

NV opgericht in 200X-2 met een kapitaal van 250.000 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen. De vennootschap koopt in 200X, met naleving van de vennootschappenwet, 100 eigen aandelen in voor 100 x 750 EUR = 75.000 EUR en behoudt in 200X deze eigen aandelen ongewijzigd op het actief.
In 200X+1 worden deze eigen aandelen vernietigd, zonder vermindering van het statutair kapitaal.

Journaalposten

Journaalpost bij inkoop van de eigen aandelen met aanleg van onbeschikbare reserve :

D

50

Eigen aandelen

75.000

 

C

55

Kredietinstellingen

 

75.000

en

D

6921

Toevoeging aan de overige reserves

75.000

 

C

1310

Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

 

75.000

Journaalpost bij vernietiging :

D

1310

Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

75.000

 

C

50

Eigen aandelen

 

75.000