• 493 Over te dragen opbrengsten
Journaalposten:

493 Over te dragen opbrengsten

24 april 2018

Bij het einde van het boekjaar worden hierop de pro-rata van de opbrengsten geboekt, die reeds tijdens het voorbije boekjaar werden geïnd, maar die betrekking hebben op een later boekjaar.

Gegevens :

Op 1 december 200X ontvangt de onderneming een huur ten bedrage van 3.000 EUR voor de periode 1 december 200X-28 februari 200X+1. Per einde 200X bedroeg het gedeelte van deze opbrengst die betrekking heeft op het volgend boekjaar dus 3.000 EUR x 2/3 = 2.000 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij het afsluiten van het boekjaar 200X :

D

744

Diverse bedrijfsopbrengsten

2.000

 

C

493

Over te dragen opbrengsten

 

2.000

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar 200X+1 :

D

493

Over te dragen opbrengsten

2.000

 

C

744

Diverse bedrijfsopbrengsten

 

2.000