• 492 Toe te rekenen kosten
Journaalposten:

492 Toe te rekenen kosten

24 april 2018

Bij het einde van het boekjaar worden hierop de pro-rata van de kosten geboekt, die pas in een later boekjaar zullen worden betaald, maar die ten laste van het voorbije boekjaar moeten worden gelegd.

Gegevens :

Op 31 januari 200X+1 moet de onderneming de jaarlijkse intrest betalen van een schuld voor de periode 1 februari 200X-31 januari 200X+1. Bedrag : 15.000 EUR. Per einde 200X bedroeg het gedeelte van deze kost die betrekking heeft op het voorbije boekjaar dus 15.000 EUR x 11/12 = 13.750 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij het afsluiten van het boekjaar 200X:

D

6500

Intresten

13.750

 

C

492

Toe te rekenen kosten

 

13.750

 

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar 200X+1:

D

492

Toe te rekenen kosten

13.750

 

C

6500

Intresten

 

 13.750

Journaalpost bij betaling van de intrest in 200X+1 :

D

6500

Intresten

15.000

 

C

55

Kredietinstellingen

 

15.000