• 488 - 743 Gewaarborgde verpakking in opbrengst nemen
Journaalposten:

488 - 743 Gewaarborgde verpakking in opbrengst nemen

16 april 2018

Niet alle gewaarborgde verpakking ('ledig goed') komt terug van de klanten. Er gaat altijd een deel gewaarborgde verpakking bij de klanten verloren. Dat gedeelte van de gewaarborgde verpakking dat bij de klanten verloren gaat, zal aan de klanten niet meer moeten terugbetaald worden. Daarom wordt de schuld voor de waarborgen voor dat gedeelte afgeboekt tegenover een opbrengstenrekening.

Gegevens :

Uit de gegevens uit het verleden blijkt dat 3 % van de gewaarborgde verpakking bij de klanten verloren gaat. Per einde boekjaar bedraagt de totale schuld op de rekening 4880 Borg voor verpakkingen (klanten) 15.000 EUR. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt 3 % van dit bedrag of 15.000 EUR x 3 % = 450 EUR in opbrengsten genomen.

Journaalpost :

D

4880

Borg voor verpakkingen (klanten)

450

 

C

743

Diverse bedrijfsopbrengsten (gewaarborgde verpakking bij de klanten verloren gegaan)

 

450