• 471 Dividenden over het boekjaar
Journaalposten:

471 Dividenden over het boekjaar

16 april 2018

Gegevens :

De algemene vergadering beslist uit de winstverdeling van het boekjaar 200X een vergoeding toe te kennen aan het kapitaal (dividenden) van 25.000 EUR.
De vennootschap dient op dit bruto-dividend 25 % (of 20 % als het AFV-aandelen betreft) roerende voorheffing in te houden en binnen de 15 dagen na datum van betaalbaarstelling storten aan de Ontvanger van de belastingen.

NB. Van de inning van de roerende voorheffing wordt volledig afgezien met betrekking tot inkomsten van aandelen die worden toegekend 
- door een Belgische dochteronderneming aan een moedermaatschappij van een andere Lid-staat van de EU
- door een aan de Ven B onderworpen vennootschap aan een andere aan de Ven B onderworpen vennootschap, op voorwaarde dat de verkrijger, op het ogenblik van de toekenning van de inkomsten, gedurende een ononderbroken periode van ten minste 1 jaar een deelneming behouden heeft van ten minste 25 % in het kapitaal van de vennootschap-schuldenares van de inkomsten.

Journaalposten

Journaalpost bij de beslissing door de algemene vergadering :

D

694

Vergoeding van het kapitaal (dividenden)

25.000

 

C

471

Dividenden over het boekjaar

 

25.000

Journaalpost bij de betaling van de roerende voorheffing :

D

471

Dividenden over het boekjaar

6.250

 

C

55

Kredietinstellingen

 

6.250

Journaalpost bij de uitbetaling van het netto-dividend :

D

471

Dividenden over het boekjaar

18.750

 

C

55

Kredietinstellingen

 

18.750