• 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (3)
Journaalposten:

46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (3)

16 april 2018

In sommige gevallen kan het nuttig zijn de rekening "46 Ontvangen vooruitbetalingen" verder op te splitsen, in een rekening "460 Te ontvangen vooruitbetalingen" en een rekening "461 Ontvangen vooruitbetalingen".
Het is immers mogelijk dat, bijvoorbeeld om commerciële, financiële of fiscale redenen bepaalde voorschotfacturen moeten opgesteld worden, die echter niet onmiddellijk door de klant betaald worden. In afwachting van de ontvangst van het voorschot, gebruikt men dan best de rekening "460 Te ontvangen vooruitbetalingen" voor de reeds gefactureerde maar nog niet ontvangen voorschotten.

Gegevens :

Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst voor de verkoop van een machine wordt een voorschot gefactureerd van 25.000 EUR.
Dat voorschot zal pas in het volgend boekjaar ontvangen worden van de klant.
De voorschotfactuur bedraagt 25.000 EUR + 21 % btw = 25.000 EUR + 5.250 EUR btw = 30.250 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij de facturatie in 200X van het gevraagde voorschot :

D

400

Handelsdebiteuren

30.250

 

C

460

Te ontvangen vooruitbetalingen

 

25.000

C

451

Te betalen btw

 

5.250

Journaalpost bij ontvangst van het gevraagde voorschot in 200X+1 :

D

55

Kredietinstellingen

30.250

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

30.250

en

D

460

Te ontvangen vooruitbetalingen

25.000

 

C

461

Ontvangen vooruitbetalingen

 

25.000