• 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (2)
Journaalposten:

46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (2)

16 april 2018

Het komt vaak voor dat voorschotten worden gefactureerd voor bestellingen, leveringen of diensten. Voor de verkoper is dit voorschot nog geen opbrengst en voor de koper is dit voorschot nog geen aankoop of kost. De verkoper heeft immers de levering nog niet uitgevoerd of de dienst nog niet gepresteerd en de koper heeft nog niets ontvangen of verbruikt.
Het M.A.R. voorziet de rekening "46 Ontvangen vooruitbetalingen" bij de verkoper. Tot de levering is uitgevoerd of de dienst is gepresteerd, is de ontvangen vooruitbetaling immers een schuld ten opzichte van de klant.
Bij de koper wordt de rekening "406 Vooruitbetalingen" gebruikt. Tot de levering is uitgevoerd of de dienst is gepresteerd, is het betaalde voorschot immers een vordering op de leverancier.

Gegevens :

Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst voor de verkoop van een machine voor 75.000 EUR wordt een voorschot gefactureerd van 25.000 EUR. Die machine zal pas later worden geleverd. De voorschotfactuur bedraagt 25.000 EUR + 21 % B.T.W. = 25.000 EUR + 5.250 EUR B.T.W. = 30.250 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij de facturatie van het gevraagde voorschot :

D

400

Handelsdebiteuren

30.250

 

C

46

Ontvangen vooruitbetalingen

 

25.000

C

451

Te betalen B.T.W.

 

5.250

Journaalpost bij ontvangst van het gevraagde voorschot :

D

55

Kredietinstellingen

30.250

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

30.250

Journaalpost bij de eindfacturatie :

D

400

Handelsdebiteuren

60.500

 

C

700

Omzet

 

50.000

C

451

Te betalen btw

 

10.500

en

D

46

Ontvangen vooruitbetalingen

25.000

 

C

700

Omzet

 

25.000