• 456 - 62 Vakantiegeld
Journaalposten:

456 - 62 Vakantiegeld

16 april 2018

Fiscaal aanvaarde maximumpercentages van de als beroepskost aftrekbare voorziening voor vakantiegeld die op het einde van het kalenderjaar mag worden aangelegd (balansen afgesloten op 31 december 1995) :

  • voor bedienden : 18,8 % van de vaste en veranderlijke tijdens het afgesloten boekjaar toegekende wedden.
    Volgens de administratie komen het vakantiegeld zelf, de eindejaarspremie, de dertiende maand en andere gelijkaardige vergoedingen niet in aanmerking voor de berekening van het aftrekbaar bedrag van het nog niet betaalde vakantiegeld. Hetzelfde geldt voor de bezoldigingen van werknemers die de onderneming in de loop van het jaar verlaten hebben.
  • voor arbeiders : 10,27 % op 108 % van de tijdens het afgesloten boekjaar toegekende lonen.

Gegevens :

Op de balans per 31.12.0X staat op het credit van de rekening "4561 Vakantiegeld bedienden" een bedrag van 21.250 EUR en op de rekening "4562 Vakantiegeld arbeiders" een bedrag van 95.000 EUR.
Brutobezoldigingen (*) bedienden jaar 200X+1 = 128.000 EUR
Brutolonen (*) arbeiders jaar 200X+1 = 962.500 EUR
(*) exclusief het vakantiegeld zelf, de eindejaarspremie, ...
Berekening voorzorgsfonds voor betaling vakantiegeld per 31.12.0X+1 :
voor bediende : 18,8 % van 128.000 EUR = 24.064 EUR
voor arbeiders : 10,27 % op 108 % van 962.500 EUR = 10.675,67 EUR.

Journaalposten

Journaalpost aanwending vakantiegeld op beginbalans :

D

4561

Vakantiegeld bedienden

21.250

 

D

4562

Vakantiegeld arbeiders

95.000

 

C

62511

Terugneming vakantiegeld bedienden

 

21.250

C

62512

Terugneming vakantiegeld arbeiders

 

95.000

Journaalpost aanleg vakantiegeld op eindbalans :

D

62501

Toevoeging vakantiegeld bedienden

24.064

 

D

62502

Toevoeging vakantiegeld arbeiders

10.675,67

 

C

4561

Vakantiegeld bedienden

 

24.064

C

4562

Vakantiegeld arbeiders

 

10.675,67