• 456 - 62 Vakantiegeld
Journaalposten:

456 - 62 Vakantiegeld

16 april 2018

Fiscaal aanvaarde maximumpercentages van de als beroepskost aftrekbare voorziening voor vakantiegeld die op het einde van het kalenderjaar mag worden aangelegd (balansen afgesloten op 31 december 2017) :

  • voor bedienden : 18,2 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2017 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in het voorbije boekjaar is toegekend. Er moet enkel rekening worden gehouden met de normale en periodieke bezoldigingen, met uitsluiting van het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
  • voor arbeiders : 10,27 % op 108 % van de tijdens het afgesloten boekjaar toegekende lonen.

Gegevens :

Op de balans per 31.12.0X staat op het credit van de rekening "4561 Vakantiegeld bedienden" een bedrag van 21.250 EUR en op de rekening "4562 Vakantiegeld arbeiders" een bedrag van 95.000 EUR.
Brutobezoldigingen (*) bedienden jaar 200X+1 = 128.000 EUR
Brutolonen (*) arbeiders jaar 200X+1 = 962.500 EUR
(*) exclusief het vakantiegeld zelf, de eindejaarspremie, ...
Berekening vakantiegeld per 31.12.0X+1 :
voor bediende : 18,2 % van 128.000 EUR = 23.296 EUR
voor arbeiders : 10,27 % op 108 % van 962.500 EUR = 10.675,67 EUR.

Journaalposten

Journaalpost aanwending vakantiegeld op beginbalans :

D

4561

Vakantiegeld bedienden

21.250

 

D

4562

Vakantiegeld arbeiders

95.000

 

C

62511

Terugneming vakantiegeld bedienden

 

21.250

C

62512

Terugneming vakantiegeld arbeiders

 

95.000

Journaalpost aanleg vakantiegeld op eindbalans :

D

62501

Toevoeging vakantiegeld bedienden

23.296

 

D

62502

Toevoeging vakantiegeld arbeiders

10.675,67

 

C

4561

Vakantiegeld bedienden

 

23.296

C

4562

Vakantiegeld arbeiders

 

10.675,67