• 450 - 6702 - 6710 Geraamde belastingen waren te laag
Journaalposten:

450 - 6702 - 6710 Geraamde belastingen waren te laag

16 april 2018

Per einde boekjaar blijkt dat te weinig voorheffingen en voorafbetalingen werden betaald.
Daarom boekt de onderneming bij het afsluiten van het boekjaar een supplement aan belastinglast. De uiteindelijke aanslag kan afwijken van de geraamde belastingen.

Gegevens :

In 200X werden 17.500 EUR voorheffingen en voorafbetalingen betaald.
Per einde boekjaar 200X wordt de totale belastinglast op 20.000 EUR geraamd.
Er wordt per einde boekjaar 200X een supplement aan belastinglast geboekt van 20.000 EUR - 17.500 EUR = 2.500 EUR.
Het aanslagbiljet wordt in 200X+1 ontvangen en bedraagt 3.250 EUR.

Journaalposten

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

6702

Geraamde belastingen

2.500

 

C

450

Geraamd bedrag der belastingschulden

 

2.500

Journaalpost bij ontvangst van het aanslagbiljet in 200X+1 :

D

6710

Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen

750

 

C

450

Geraamd bedrag der belastingschulden

 

750

Journaalpost bij de betaling van het aanslagbiljet in 200X+1 :

D

450

Geraamd bedrag der belastingschulden

3.250

 

C

55

Kredietinstellingen

 

3.250