• 45 - 62 Bezoldigingen en sociale lasten (2)
Journaalposten:

45 - 62 Bezoldigingen en sociale lasten (2)

16 april 2018

Gegevens :

Brutobezoldigingen bedienden 12.800 EUR
Bedrijfsvoorheffing 3.100 EUR
R.S.Z. werknemer 1.550 EUR
Werknemersaandeel groepsverzekering 125 EUR
Nettobezoldigingen : 12.800 EUR - 3.100 EUR - 1.550 EUR - 125 EUR = 8.025 EUR
R.S.Z. werkgever (patronale bijdrage R.S.Z.) 3.200 EUR
Werkgeversaandeel groepsverzekering 500 EUR
Totale premie groepsverzekering 125 EUR + 500 EUR = 625 EUR

Journaalposten

Journaalpost van de maandelijkse loonberekening :

D

62020

Brutowedden bedienden

12.800

 

C

4530

Bedrijfsvoorheffing

 

3.100

C

454

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 

1.550

C

457

Groepsverzekering

 

125

C

455

Nettobezoldigingen

 

8.025

en

       

D

622

Werkgeversaandeel groepsverzekering

500

 

C

459

Groepsverzekering

 

500

en

       

D

62120

R.S.Z. werkgever bedienden

3.200

 

C

454

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 

3.200

Journaalpost van de maandelijkse premiebetaling :

D

459

Groepsverzekering

625

 

C

55

Kredietinstellingen

 

625