• 45 - 62 Bezoldigingen en sociale lasten (1)
Journaalposten:

45 - 62 Bezoldigingen en sociale lasten (1)

16 april 2018

Gegevens :

Brutobezoldigingen bedienden 12.800 EUR
Bedrijfsvoorheffing 3.100 EUR
R.S.Z. werknemer 1.550 EUR
Nettobezoldigingen : 12.800 EUR - 3.100 EUR - 1.550 EUR = 8.150 EUR
R.S.Z. werkgever (patronale bijdrage R.S.Z.) : 3.200 EUR

Journaalposten

Journaalpost van de maandelijkse loonberekening :

D

62020

Brutowedden bedienden

12.800

 

C

4530

Bedrijfsvoorheffing

 

3.100

C

454

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 

1.550

C

455

Nettobezoldigingen

 

8.150

en

       

D

62120

R.S.Z. werkgever bedienden

3.200

 

C

454

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

 

3.200

Journaalpost van de betaling :

D

4530

Bedrijfsvoorheffing

3.100

 

D

454

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

4.750

 

D

455

Nettobezoldigingen

8.150

 

C

55

Kredietinstellingen

 

16.000