• 418 Gewaarborgde verpakking aangerekend door leveranciers
Journaalposten:

418 Gewaarborgde verpakking aangerekend door leveranciers

27 april 2018

Een leverancier levert goederen in gewaarborgde verpakking ('ledig goed').
De verpakking blijft eigendom van de leverancier.
Het voor de gewaarborgde verpakking aangerekend bedrag is dus een waarborgsom, een borgtocht, die we terugkrijgen bij terugzending van die verpakking.
Tegenover de toename van onze schuld aan de leverancier staat onze vordering voor de waarborgen ('ledig goed').

Gegevens

Boeking inkomende factuur :
Aankopen goederen voor 2.500 EUR
Aftrekbare btw (op aankopen) 2.500 EUR x 21 % = 525 EUR
Aangerekende borg voor verpakking 250 EUR
Totaal inkomende factuur = 2.500 EUR + 525 EUR + 250 EUR = 3.275 EUR

Journaalpost

D

60...

Aankopen

2.500

 

D

411

Terug te vorderen B.T.W.

525

 

D

4180

Borg voor verpakkingen (leveranciers)

250

 

C

440

Leveranciers

 

3.275