• 418 - 61 Gewaarborgde verpakking in kosten nemen
Journaalposten:

418 - 61 Gewaarborgde verpakking in kosten nemen

27 april 2018

Niet alle gewaarborgde verpakking ('ledig goed') wordt teruggegeven aan de leverancier. Er kan een deel gewaarborgde verpakking verloren gaan. Dat gedeelte van de gewaarborgde verpakking dat verloren gaat, zal door de leverancier niet meer terugbetaald worden. Daarom wordt de vordering voor de waarborgen voor dat gedeelte afgeboekt tegenover een kostenrekening.

Gegevens

Per einde boekjaar bedraagt de totale vordering op de rekening 4180 Borg voor verpakkingen (leveranciers) 5.000 EUR. Uit de inventarisopname per einde boekjaar blijkt dat slechts 4.000 EUR gewaarborgde verpakking aanwezig is, m.a.w. dat 1.000 EUR gewaarborgde verpakking van leveranciers verloren is gegaan. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt deze 1.000 EUR in kosten genomen.

Journaalpost

D

61..

Verpakking

1.000

 

C

4180

Borg voor verpakkingen (leveranciers)

 

1.000