• 4121 - 6700 Overdracht van voorafbetalingen naar het volgend boekjaar
Journaalposten:

4121 - 6700 Overdracht van voorafbetalingen naar het volgend boekjaar

27 april 2018

Per einde boekjaar blijkt dat teveel werd voorafbetaald.
De teveel voorafbetaalde vennootschapsbelasting wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Gegevens

Per einde boekjaar 200X wordt een bedrag van 25.000 EUR voorafbetalingen overgedragen naar het volgend boekjaar.

Journaalposten

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

4121

Overgedragen voorafbetalingen

25.000

 

C

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

 

25.000

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar 200X+1 :

D

6700

Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

25.000

 

C

4121

Overgedragen voorafbetalingen

 

25.000