• 4120 - 6701 Activering van teveel betaalde voorheffingen en voorafbetalingen
Journaalposten:

4120 - 6701 Activering van teveel betaalde voorheffingen en voorafbetalingen

27 april 2018

Per einde boekjaar 200X blijkt dat teveel voorheffingen en voorafbetalingen werden betaald.
De teveel voorafbetaalde vennootschapsbelasting wordt niet overgedragen naar het volgend aanslagjaar (voor de boeking van deze mogelijkheid zie 4121 - 6700 Overdracht van voorafbetalingen naar het volgend boekjaar).
De teveel betaalde voorheffingen en voorafbetalingen komen als een vordering op het actief.

Gegevens

In 200X werden 17.500 EUR voorheffingen en voorafbetalingen betaald.
Per einde boekjaar 200X wordt de totale belastinglast op 7.500 EUR geraamd.
Per einde boekjaar 200X wordt een bedrag van 10.000 EUR betaalde voorheffingen en voorafbetalingen overgeboekt naar terug te vorderen belastingen.

Journaalposten

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

4120

Terug te vorderen voorheffingen en voorafbetalingen

10.000

 

C

6701

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

 

10.000

Journaalpost bij terugbetaling op basis van het aanslagbiljet in 200X+1 :

D

55

Kredietinstellingen

10.000

 

C

4120

Terug te vorderen voorheffingen en voorafbetalingen

 

10.000