• 411 - 451 - 494 - 495 Btw-rekeningen
Journaalposten:

411 - 451 - 494 - 495 Btw-rekeningen

27 april 2018

De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (M.A.R.) voorziet de btw-rekeningen "411 Terug te vorderen btw" en "451 Te betalen btw".
Wij raden u aan tussenrekeningen te gebruiken voor het boeken van de btw en deze periodiek (maandelijks of driemaandelijks) te salderen via de rekeningen "411 Terug te vorderen btw" of "451 Te betalen btw", naargelang het saldo een door de staat verschuldigd bedrag dan wel een aan de staat verschuldigd bedrag betreft.
U moet dan minsten twee tussenrekeningen gebruiken, bijvoorbeeld "494 Aftrekbare btw" en "495 Verschuldigde btw". Is het saldo op rekening 494 groter dan het saldo op rekening 495 dan saldeert u via "411 Terug te vorderen BTW". Is het saldo op rekening 495 groter dan het saldo op rekening 494 dan saldeert u via "451 Te betalen btw".

Voorbeeld

Op het einde van de maand vertonen de btw-tussenrekeningen volgend saldo :
494 Aftrekbare btw = 3.173,75 EUR en 495 Verschuldigde btw = 10.664,50 EUR.
Het saldo op rekening 495 is groter dan het saldo op rekening 494, dus saldeert u via "451 Te betalen btw".
De te betalen btw bedraagt : 10.664,50 EUR Verschuldigde btw - 3.173,75 EUR Aftrekbare btw = 7.490,75 EUR Te betalen btw

Journaalpost bij het salderen

D

495

Verschuldigde btw

10.664,50

 

C

494

Aftrekbare btw

 

3.173,75

C

451

Te betalen btw

 

7.490,75


U kunt echter nog een verdere indeling maken van de btw-tussenrekeningen.
Zo wordt u een betere controle mogelijk op de aansluiting tussen de geboekte btw en de bedragen in de diverse vakken van de btw-aangifte, we denken hierbij aan de btw-verrichtingen met verlegging van heffing.