• 406 Vooruitbetalingen (boekingen bij de koper)
Journaalposten:

406 Vooruitbetalingen (boekingen bij de koper)

27 april 2018

Het komt vaak voor dat voorschotten worden gefactureerd voor bestellingen, leveringen of diensten.
Voor de verkoper is dit voorschot nog geen opbrengst en voor de koper is dit voorschot nog geen aankoop of kost. De verkoper heeft immers de levering nog niet uitgevoerd of de dienst nog niet gepresteerd en de koper heeft nog niets ontvangen of verbruikt.
Het M.A.R. voorziet de rekening "46 Ontvangen vooruitbetalingen" bij de verkoper. Tot de levering is uitgevoerd of de dienst is gepresteerd, is de ontvangen vooruitbetaling immers een schuld ten opzichte van de klant.
Bij de koper wordt de rekening "406 Vooruitbetalingen" gebruikt. Tot de levering is uitgevoerd of de dienst is gepresteerd, is het betaalde voorschot immers een vordering op de leverancier.

Gegevens

Bij het afsluiten van een verkoopovereenkomst voor de verkoop van een machine voor 75.000 EUR wordt een voorschot gefactureerd van 25.000 EUR.
Die machine zal pas later worden geleverd. De voorschotfactuur bedraagt 25.000 EUR + 21 % btw = 25.000 EUR + 5.250 EUR btw = 30.250 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij de ontvangst van de factuur met het gevraagde voorschot :

D

406

Vooruitbetalingen

25.000

 

D

411

Terug te vorderen btw

5.250

 

C

440

Leveranciers

 

30.250

Journaalpost bij betaling van het voorschot :

D

440

Leveranciers

30.250

 

C

55

Kredietinstellingen

 

30.250

Journaalpost bij de eindfacturatie :

D

23..

Installaties, machines en uitrusting

50.000

 

D

411

Leveranciers Terug te vorderen btw

10.500

 

C

440

Leveranciers

 

60.500

en

D

23..

Installaties, machines en uitrusting

25.000

 

C

406

Vooruitbetalingen

 

25.000