• 404 Op te stellen facturen
Journaalposten:

404 Op te stellen facturen

05 augustus 2020

Bij het einde van het boekjaar worden hierop de nog aan klanten te factureren verkopen van goederen en diensten, waarvan de levering reeds heeft plaatsgehad of de dienst reeds werd gepresteerd, geboekt.
Bij uitgifte van de factuur in het volgend boekjaar, worden deze verkopen of diensten niet geboekt op een 7-rekening, maar op het credit van de rekening "403 Op te stellen facturen".

Gegevens

Op balansdatum heeft men nog voor 5.000 EUR op te stellen facturen voor de aanrekening van door te facturen kosten  :

Journaalposten

Journaalpost bij het afsluiten van het boekjaar :

D

404

Op te stellen facturen

5.000

 

C

70

Omzet

 

5.000

Journaalpost bij opstellen facturen tijdens het volgend boekjaar :

D

400

Handelsdebiteuren

6.050

 

C

70

Omzet

 

5.000

C

451

Te betalen btw

 

1.050

En

       

D

70 Omzet 5.000  

C

404 Op te stellen facturen   5.000