• 402 Factoring
Journaalposten:

402 Factoring

27 april 2018

Factoring bestaat uit de overdracht van een vordering aan de factoringmaatschappij.
De factoringmaatschappij stort aan de opdrachtgever het bedrag van de overgedragen vordering, onder afhouding van een factoringloon en de interest.

Gegevens

Bedrag van de te innen vordering 15.000 EUR
Commissie factoringmaatschappij 1.350 EUR
Btw op factoringloon- en kosten 1.350 EUR x 21 % = 283,50 EUR
Factuur van de factoringmaatschappij 1.350 EUR + 283,50 EUR = 1633,50 EUR
Voorschot van 80 % wordt uitbetaald mits aftrek van de kosten.
Achteraf volgt het saldo van 20 %.

Journaalposten

Journaalpost bij overdracht van de vordering :

D

402

Factoringmaatschappij

15.000

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

15.000

Journaalpost bij ontvangst factuur factoringmaatschappij :

D

6131

Erelonen en dienstverleningen

1.350

 

D

411

Terug te vorderen btw

283,50

 

C

440

Leveranciers

 

1.633,50

Journaalpost bij ontvangst 80 % voorschot :

D

55

Kredietinstellingen

10.366,50

 

D

440

Leveranciers

1.633,50

 

C

402

Factoringmaatschappij

 

12.000

Journaalpost bij ontvangst 20 % saldo :

D

55

Kredietinstellingen

3.000

 

C

402

Factoringmaatschappij

 

3.000