• 400 - 642 Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
Journaalposten:

400 - 642 Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen

20 april 2018

Bij de afwikkeling van dubieuze vorderingen, of wanneer een definitief verlies zich voordoet vooraleer men de kans gehad heeft een waardevermindering te boeken, worden minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen geboekt.

Gegevens

Klant X staat open voor 3.025 EUR
Waarvan B.T.W. op verkopen 525 EUR
Waarvan verkopen handelsgoederen : 3.025 EUR - 525 EUR = 2.500 EUR
De klant gaat failliet.

Journaalpost

D

642

Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen

2.500

 

D

411

Terug te vorderen btw

525

 

C

400

Handelsdebiteuren

 

3.025