• 400 - 407 - 409 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (2)
Journaalposten:

400 - 407 - 409 Dubieuze debiteuren en geboekte waardeverminderingen (2)

20 april 2018

De debiteur waarvoor een waardevermindering werd geboekt, wordt failliet verklaard.

Gegevens

Dubieuze debiteur X staat open voor 3.025 EUR
Waarvan BTW op verkopen 525 EUR
Waarvan verkopen handelsgoederen : 3.025 EUR - 525 EUR = 2.500 EUR
Er werd een waardevermindering geboekt van 2.500 EUR
De klant gaat failliet.

Journaalpost

D

409

Geboekte waardeverminderingen (-)

2.500

 

D

411

Terug te vorderen BTW

525

 

C

407

Dubieuze debiteuren

 

3.025