• 2.. - 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
Journaalposten:

2.. - 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

18 mei 2018

Verkoop met winst van investeringsgoederen.

Gegevens :

  • Machine aangekocht voor 5.000 EUR
  • Waarop reeds afgeschreven -3.000 EUR
  • Boekwaarde : 5.000 EUR - 3.000 EUR = 2.000 EUR
  • Wordt verkocht voor 2.500 EUR + 525 EUR btw = 3.025 EUR

Journaalpost :

D

400

Handelsdebiteuren

3.025

 

D

23..9

Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting

3.000

 

C

23

Installaties, machines en uitrusting

 

5.000

C

763

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

 

500

C

451

Verschuldigde btw

 

525