• 2.. - 2..9 - 6602 -764 Wijziging van de belastbare grondslag : afschrijvingsexcedenten (2)
Journaalposten:

2.. - 2..9 - 6602 -764 Wijziging van de belastbare grondslag : afschrijvingsexcedenten (2)

18 mei 2018

Als gevolg van een belastingcontrole worden kosten als investeringen geherkwalificeerd, die over meerdere jaren moeten worden afgeschreven.
Wij beslissen om de boekhouding op de fiscaliteit af te stemmen, m.a.w. de kost te activeren en af te schrijven overeenkomstig de fiscale afschrijvingen.

Gegevens :

  • Materieel aangekocht in 200X-1 voor 2.500 EUR, werd geboekt op de rekening 611 Onderhoud en herstellingen. Na een belastingcontrole in 200X is er een akkoord om deze uitgave over vijf jaar af te schrijven. 
  • Te activeren kost 2.500 EUR
  • Fiscaal aanvaarde afschrijvingen 2.500 EUR x 20 % = 500 EUR
  • Afschrijvingsexcedent bij het begin van dit boekjaar 200X : 2.500 EUR - 500 EUR = 2.000 EUR

Journaalpost :

D

23

Installaties, machines en uitrusting

2.500

 

D

6602

Niet-recurrente afschrijvingen

500

 

C

23...9

Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting

 

500

C

764

Andere niet-recurrente opbrengsten

 

2.500


Let op! In de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het boekjaar 200X dient u 2.000 EUR te vermelden in de begintoestand van de reserves, rubriek afschrijvingsexcedenten, en 0 EUR in de eindtoestand. De hier beschreven boeking heeft dan geen invloed op de belastbare basis van het boekjaar 200X.