• 1682 - 680 - 689 Uitgestelde belasting op gerealiseerde meerwaarden
Journaalposten:

1682 - 680 - 689 Uitgestelde belasting op gerealiseerde meerwaarden

18 mei 2018

Gegevens :

Er wordt een meerwaarde gerealiseerd van 25.000 EUR op een volledig afgeschreven materieel vast actief.
Die meerwaarde wordt geboekt op de rekening "763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa".
Deze meerwaarde komt in aanmerking voor gespreide taxatie.
De gehanteerde uitgestelde belastingvoet is 40 % (fictief percentage).
Per einde boekjaar wordt het materieel vast actief, dat als wederbelegging dient, afgeschreven en worden de uitgestelde belastingen en de belastingvrije reserves overgeboekt naar de resultaten, en dit volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op het materieel vast actief, dat als wederbelegging heeft gediend.
Wederbelegging 25.000 EUR in een machine die wordt afgeschreven over 10 jaar.
Jaarlijkse afschrijving = 25.000 EUR x 10 % = 2.500 EUR

Journaalposten

Journaalpost bij overboeking van de gerealiseerde meerwaarde naar de belastingvrije reserves en naar de uitgestelde belastingen :

D

689

Overboeking naar de belastingvrije reserves

15.000

 

C

132

Belastingvrije reserves

 

15.000

en

       

D

680

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

10.000

 

C

1682

Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa

 

10.000

 

Journaalpost bij afschrijving van het materieel vast actief, dat als wederbelegging heeft gediend :

D

1682

Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaardenop materiële vaste activa

1.000

 

C

780

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

 

1.000

en

       

D

132

Belastingvrije reserves

1.500

 

C

789

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

 

1.500