• 162 - 6360 Voorzieningen voor risico's en kosten : Grote herstellings- en onderhoudswerken
Journaalposten:

162 - 6360 Voorzieningen voor risico's en kosten : Grote herstellings- en onderhoudswerken

23 april 2018

De rubriek wordt gebruikt wanneer het gaat om:

  • Een duidelijke individualiseerbare gebeurtenis of object waaruit een risico of een kost kan voortvloeien;
  • Een risico of kost die met een grote waarschijnliijkheid gaat voorkomen;
  • Een risico of kost die kan berekend worden, maar waarvan het werkelijke bedrag nog niet ondubbelzinnig vaststaat

Gegevens :

De onderneming laat iedere 5 jaar schilderwerken uitvoeren aan haar gebouwen en laat om de 4 jaar grote onderhoudswerken uitvoeren aan de parking. In 200X raamt ze dat zij voor schilderwerken 60.000 EUR zal moeten uitgeven in het jaar 200X+5 en voor onderhoudswerken aan de parking 40.000 EUR zal moeten uitgeven in het jaar 200X+4 (schattingen op basis van het verleden).
Volgende bedragen kunnen jaarlijks als voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken worden aangelegd :

  • schilderwerken : 60.000 EUR, voorziene uitvoeringstermijn 5 jaar, jaarlijks aan te leggen voorziening : 60.000 EUR/5 = 12.000 EUR.
  • onderhoudswerken aan de parking : 40.000 EUR, voorziene uitvoeringstermijn 4 jaar, jaarlijks aan te leggen voorziening : 40.000 EUR/4 = 10.000 EUR;

Jaarlijks voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken : 12.000 EUR + 10.000 EUR = 22.000 EUR.

Per 31.12.200X+4 bedraagt de aangelegde voorziening voor schilderwerken 5 x 12.000 EUR = 60.000 EUR.

In 200X+5 worden voor 66.750 EUR schilderwerken uitgevoerd.

Per 31.12.200X+3 bedraagt de aangelegde voorziening voor onderhoudswerken aan de parking dus 4 x 10.000 EUR = 40.000 EUR.

In 200X+4 worden voor 30.000 EUR onderhoudswerken aan de parking uitgevoerd.

Journaalposten

Journaalpost bij het aanleggen van de voorziening per einde boekjaar 200X en volgende :

D

6360

Toevoeging aan de voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

22.000

 

C

162

Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

 

22.000

Journaalpost bij het uitvoeren van de onderhoudswerken aan de parking in 200X+4 :

D

61

Onderhoud en herstelling

30.000

 

D

411 Af te trekken btw (medecontractant) 6.300  

C

451

Te betalen btw (medecontractant)

  6.300

C

44

Leveranciers

 

30.000

Journaalpost bij het afboeken van de voorziening per einde 200X+4 :

D

162

Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

40.000

 

C

6361

Besteding en terugneming voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

 

40.000

Journaalpost bij het uitvoeren van de schilderwerken in 200X+5 :

D

61

Onderhoud en herstelling

66.750

 

D

411

Af te trekken btw (medecontractant) 14.017,50  
C

451

Te betalen btw (medecontractant)   14.017,50

C

44

Leveranciers

 

66.750

Journaalpost bij het afboeken van de voorziening per einde 200X+5 :

D

162

Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

 

60.000

C

6361

Besteding en terugneming voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken

 

60.000