• 100 - 14 Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst
Journaalposten:

100 - 14 Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst

19 april 2018

Wijzigingen in de rubriek overgedragen resultaat moeten via de resultaatverwerking gebeuren.

Gegevens :

Kapitaalverhoging door incorporatie van 40.000 EUR overgedragen winst.

Journaalpost :

D

14

Overgedragen winst

40.000

 

C

790

Overgedragen winst van het vorige boekjaar

 

40.000

en

       

D

691

Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

40.000

 

C

100

Geplaatst kapitaal

 

40.000