• 100 - 12 Kapitaalverhoging door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden
Journaalposten:

100 - 12 Kapitaalverhoging door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden

13 april 2018

Herwaarderingsmeerwaarden zijn een duurzaam vermogen, waardoor een incorporatie in het kapitaal wordt toegelaten. Wel dient men dit met de nodige voorzichtigheid te doen, waarnaar er wordt verwezen naar het CBN Advies 2011/14.

Gegevens

Kapitaalverhoging door incorporatie van 100.000 EUR herwaarderingsmeerwaarden. Zonder herbeleggingen in nieuwe vaste activa en tegen de huidige belastingvoeten zou men daarop 29,58% belastingen betalen. Voorzichtigheidshalve wordt er 70.420 EUR geïncorporeerd in het kapitaal

Journaalpost

D

12

Herwaarderingsmeerwaarden

70.420

 

C

100

Geplaatst kapitaal

 

70.420

Als het actief nog een resterende levensduur heeft van 10 jaar, zal er jaarlijks nog 2.958 EUR moeten worden overgeboekt naar de beschikbare reserves.

Journaalpost

D

12

Herwaarderingsmeerwaarden

2.958

 

C

133

Beschikbare reserves

 

2.958