• 100 - 11 Kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgiftepremies
Journaalposten:

100 - 11 Kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgiftepremies

11 april 2018

De uitgiftepremie is het deel van de uitgifteprijs dat de nominale waarde of de fractiewaarde van de aandelen overtreft. Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

Gegevens

  • Op het moment van kapitaalsverhoging bedroeg het kapitaal 100.000 EUR, de wettelijke reserves 10.000 EUR en de beschikbare reserves 50.000 EUR;
  • De intrensieke waarde per aandeel bedraagt 160 EUR (160.000 / 1.000 aandelen);
  • Er worden 500 nieuwe aandelen gecreëerd ten belope van 80.000 EUR:
    • 500 aandelen x 100 EUR = 50.000 EUR (nominaal kapitaal)
    • 500 aandelen x 60 EUR = 30.000 EUR (uitgiftepremies)

Journaalposten

Journaalpost bij storting

Journaalpost bij notariële akte