• 100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in natura en inbreng in geld
Journaalposten:

100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in natura en inbreng in geld

11 april 2018

Gegevens

  • Oprichting van een N.V. met een geplaatst kapitaal van 250.000 EUR. Minimumvolstorting bij oprichting N.V. bedraagt 61.500 EUR, kapitaal gevormd door inbreng in natura moet na ten laatste 5 jaar volledig volstort zijn.

  • X brengt een gebouw in voor 50.000 EUR,

  • Y brengt rollend materieel in voor 40.000 EUR en handelsvorderingen voor 35.000 EUR,

  • Z brengt handeslgoederen in voor 125.000 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij notariële akte

Journaalpost bij realisatie van inbreng