• 100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in geld
Journaalposten:

100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in geld

10 april 2018

Gegevens

  • Oprichting van een bvba. met een geplaatst kapitaal van 18.550 EUR,
  • bij de oprichting volgestort ten belope van 6.200 EUR (= minimumvolstorting bij oprichting van een bvba.).
  • Later wordt het niet gestort kapitaal opgevraagd en gestort op de bankrekening.

Journaalposten

Journaalpost bij storting aandeelhouders op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling

Journaalpost bij de oprichting van een vennootschap

Regularisatie ontvangen voorschotten op kapitaal

Regularisatie ontvangen voorschotten op kapitaal nadat de vennootschap werd opgericht en bewijs aan de financiële instelling werd afgeleverd.

Journaalpost bij de opvraging van het niet-gestort kapitaal

Journaalpost bij de storting van de opvraging