• 100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in geld
Journaalposten:

100 - 101 Oprichting van een vennootschap door inbreng in geld

10 april 2018

Gegevens

  • Oprichting van een B.V.B.A met een geplaatst kapitaal van 18.550 EUR,
  • bij de oprichting volgestort ten belope van 6.200 EUR (= minimumvolstorting bij oprichting van een B.V.B.A.).
  • Later wordt het niet gestort kapitaal opgevraagd en gestort op de bankrekening.

Journaalposten

Journaalpost bij storting aandeelhouders op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling

Journaalpost bij stichting vennootschap (notariële akte)

Journaalpost eens vennootschap is gesticht, bewijs wordt aan de financiële instelling geleverd, vervolgens worden de ontvangen voorschotten op kapitaal geregulariseerd

Journaalpost bij de opvraging van het niet-gestort kapitaal

Journaalpost bij de storting van de opvraging