50 - 1310 Inkoop van eigen aandelen

De verkrijging van eigen aandelen is gebonden aan een aantal voorwaarden, waaronder de vereiste dat de aandelen slechts kunnen worden verkregen voor zover de bedragen bestemd voor die verkrijging vatbaar zijn voor uitkering overeenkomstig artikel 77bis van de vennootschappenwet. De verkrijging mag bijgevolg niet gebeuren door aanwending van het kapitaal, van de wettelijke reserve of van enige andere reserve die onbeschikbaar is.
Hieruit vloeit de opstelling voort van het artikel 52bis, ß 2 van de vennootschappenwet : zolang de aandelen opgenomen zijn onder de activa van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Op die manier worden de voor uitkering vatbare bedragen beperkt.

Gegevens :

NV opgericht in 200X-2 met een kapitaal van 250.000 EUR, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen. De vennootschap koopt in 200X, met naleving van de vennootschappenwet, 100 eigen aandelen in voor 100 x 750 EUR = 75.000 EUR en behoudt in 200X deze eigen aandelen ongewijzigd op het actief.
In 200X+1 worden deze eigen aandelen vernietigd, zonder vermindering van het statutair kapitaal.

Journaalposten

Journaalpost bij inkoop van de eigen aandelen met aanleg van onbeschikbare reserve :

D

50

Eigen aandelen

75.000

 

C

55

Kredietinstellingen

 

75.000

en

D

6921

Toevoeging aan de overige reserves

75.000

 

C

1310

Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

 

75.000

Journaalpost bij vernietiging :

D

1310

Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

75.000

 

C

50

Eigen aandelen

 

75.000



Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

58 Interne overboekingen

Om de dagafschriften en rekeninguittreksels van de financiŽle rekeningen en de kas afzonderlijk te kunnen boeken, en toch dubbele boekingen te vermijden, gebruikt men de rekening 580 Interne overboekingen : deze rekening wordt gebruikt als tegenrekening bij interne transferten tussen rekeningen van financiŽle instellingen of bij het storten en afhalen van geld uit of voor de kas.

Gegevens :

Overschrijving van 5.000 EUR van de postrekening naar de bankrekening.

Journaalposten

Journaalpost van de verrichting op de postrekening :

D

58

Interne overboekingen

5.000

 

C

56

Postrekening

 

5.000

Journaalpost van de verrichting op de bankrekening :

D

55

Kredietinstellingen - bank

5.000

 

C

58

Interne overboekingen

 

5.000



Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken